Personopplysninger, La Redoute Norway AS
La Redoute Norway AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Dine personopplysninger vil bli behandlet av La Redoute Norway AS for å administrere kunderelasjonen samt for markedsføringsformål. Dine personopplysninger kan dessuten utleveres til og behandles av selskapets samarbeidspartnere. Som et ledd i markedsføringen utføres det av og til analyser på bakgrunn av dine personopplysninger. Analysene foregår slik at vi ved hjelp av særskilte kriterier velger ut hvilke personer markedsføringen skal rettes mot. Disse kriteriene er sist foretatte innkjøp og antall innkjøp, betalingsmåte, utestående beløp, alder, kjønn og postnummer. Du kan ved å henvende deg til La Redoute Norway AS, Postboks 120 Sentrum, 0102 Oslo, kreve at personopplysninger rettes eller slettes eller du kan reservere deg mot at dine personopplysninger anvendes for direkte markedsføring. Forøvrig vises det til personopplysningsloven.