Vi tror at din e-postadresse er feil. Vennligst besøk "Mitt La Redoute" for å rette til problemet
  • 0

Låneforsikring

En ekstra trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med din helse.

Forsikringen skal gi deg og din familie trygghet om du skulle bli utsatt for langtidssykemelding, ufrivillig arbeidsledighet/permittering, sykehusinnleggelse eller dødsfall. Vi tilbyr deg derfor muligheten til å forsikre ditt lån.

Låneforsikringen omfatter:

• Ufrivillig arbeidsledighet/permittering, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere)

• Sykemelding, mer enn 30 sammenhengende dager (gjelder lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende)

• Sykehusinnleggelse (gjelder bare alderspensjonister, førtidspensjonering eller uførepensjon)

• Død på grunn av ulykke (gjelder alle)

Slik fungerer forsikringen

Dersom du skulle bli rammet av arbeidsledighet/permittering eller bli sykemeldt i mer enn 30 sammenhengende dager, dekker forsikringen dine månedskostnader på lånet inntil 12 måneder.

Ved innleggelse på sykehus i mer enn 5 dager erstatter forsikringen lånets ordinære månedsbeløp. For hver påbegynte femdagersperiode ut over dette erstatter forsikringen ytterligere månedsbeløp i henhold til ovenstående, men ikke mer enn 12 månedsbeløp.

I tilfelle forsikringstakeren dør som følge av en ulykke betaler forsikringen gjelden på tidspunktet for dødsfallet med opp til kr 50 000.

Månedsbeløp

Premien for låneforsikring er 8 % av din totale månedskostnad.
Eksempel: Ved en månedskostnad på kr 417 blir kostnaden 417 x 8% = 34 kroner som legges til på din månedlige faktura.

Forsikringsgiver:

Solid Försäkringsaktiebolag, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg SVERIGE
Organisasjonsnummer: 516401-8482

For mer informasjon om vår låneforsikring kontakt gjerne vår kundeservice på telefon 23 96 34 10, alle hverdager mellom kl 08 - 17.

Fullstendige forsikringsvilkår

Forkjøpsinformasjon

Informasjon forsikringsformidling

Kredittgiver er Resurs BankFinaref

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.