Vi tror at din e-postadresse er feil. Vennligst besøk "Mitt La Redoute" for å rette til problemet
  • 0

Spørsmål og svar

Privatlån

Hvem får låne?

Våre grunnkrav er at du skal være fylt 25 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger. Du må dessuten ha fast årsinntekt på minimum kr 100.000,- fra arbeid eller pensjon. Lånet skal være tilbakebetalt innen man fyller 80 år.

Hvor mye skal jeg betale i måneden?

Lånet er et annuitetslån som betyr at du betaler tilbake like mye hver måned. Gå til siden månedskostnad for å se hvor mye du betaler ved ulike lånebeløp og tilbakebetalingstider. Her finnes også en kalkulator hvor du kan regne frem din månedskostnad.

Hvordan vet jeg om lånet blir innvilget?

Når du søker Online får du beskjed direkte på skjermen om ditt lån blir innvilget eller ikke.

Koster det noe å innfri lånet før fristen?

Nei, du kan uten kostnad innfri lånet helt eller delvis når du selv ønsker.

Når får jeg pengene?

Om din søknad blir innvilget sender vi lånedokumenter til deg for underskrift. Når vi får tilbake det signerte lånedokumentet sammen med siste lønnslipp vil vi umiddelbart utbetale pengene til din konto og det tar normalt 1-2 bankdager.

Forsikringer

Hvem kan søke om Gjeldsforsikring?

For å søke om Gjeldsforsikring skal du være mellom 18 - 74 år. Du skal også oppfylle kravene i påstandene nedenfor:

• Du er frisk og om du er under 65 år er du også fullstendig arbeidsfør.

• Du har ikke kjennskap til fremtidig sykemelding eller sykehusinnleggelse.

• Du har ikke vært innlagt på sykehus p.ga. sykdom i mer enn 10 sammenhengende dager i løpet av de siste 2 årene.

• Du har ikke blitt behandlet eller er under behandling for hjertesykdom eller kreft.

Hva dekker Gjeldsforsikringen?

Gjeldsforsikringen betaler hele din gjeld dersom du skulle rammes av dødsfall, langtidssykemelding (mer enn 45 dager) eller sykehusinnleggelse (mer enn 30 dager).

Hva koster det å forsikre mitt lån?

Premien er 8 % av din månedskostnad. Dersom din månedskostnad for lånet er kr 417,- så blir kostnaden for din Gjeldsforsikring kr 34,- pr måned.

Kredittgiver er Finaref ASFinaref

Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.