Vi tror at din e-postadresse er feil. Vennligst besøk "Mitt La Redoute" for å rette til problemet
  • 0


Betalingsforsikring

- En trygghet vis noe uforutsett skjer

Du som har konto hos La Redoute har mulighet til å tegne en Betalingsforsikring mediert av Resurs Bank AB. Forsikringen er tatt fram i samarbeid med Solid Försäkringar og La Redoutes kredittpartner, Resurs Bank. Forsikringen kan hjelpe deg med månedskostnadene for kreditten i din hvis noe uforutsett skulle skje.

  » Forsikringsformidling


Skademelding Betalforsikring

  » Arbeidsledighet/sykemelding/sykehusopphold

  » Varebeskyttelse

  » Dødsfall som følge av ulykke


Forsikringsgiver: Solid Försäkringsaktiebolag

Forsikringsformidler er: Resurs Bank AB (publ) NUF

Forsikringens pris: Månedspremien beregnes med 0,67 prosent av den aktuelle skylden ved fakturering. Laveste månedspremie å betale er kr 19,-. Om din konto er nedbetalt i en periode, belastes du ingen premie, da forsikringen er hvilende.

Klikk her for å tegne Betalingsforsikring hos Resurs BankEller ring Resurs Banks kundeservice på tlf 23 96 34 50 dersom du har ytterligere spørsmål.

Hvis du har en Trygghetsforsikring


Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.