Vi tror at din e-postadresse er feil. Vennligst besøk "Mitt La Redoute" for å rette til problemet
  • 0

Kjøpsinformasjon

» La Redoutes kjøpsvilkår
» Levering
» Angrerett

La Redoutes kjøpsvilkår

PRIS

I prisene inngår 25% moms. Endres momsen, skatter eller andre avgifter, forbeholder vi oss retten til å endre våre priser tilsvarende. Prisene kan også påvirkes av omstendigheter som La Redoute ikke rår over, f.eks. vesentlig endrede råvarepriser eller valutaendringer. For kredittkjøp betaler du kun f.t. kr 49,90 i porto/ekspedisjonsgebyr.
For kontantkjøp betaler du f.t. kr 94,80 i porto/ekspedisjons- og oppkravsgebyr. Om en bestilling ikke kan leveres komplett, vil restnoterte varer bli ettersendt gebyr/fraktfritt.

Kunder på Svalbard

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av den grunn blir hver ordre belastet med dette gebyret som f.t. er kr 196,-.

MINSTEKJØPSGRENSE

Minstekjøpsgrensen er f.t. 249,-.

BETALING

Du har fire alternativer å velge mellom:
• Kontant mot oppkrav, ved levering (oppkravsavgift f.t. kr 44,90 + frakt & ekspedisjonsavgift f.t. kr 49,90).
• Faktura Med faktura får du rentefri kreditt. Du betaler ingen oppkravsavgift, derimot kommer faktureringsavgift kr 19,- samt frakt- og ekspedisjonsavgift f.t. kr 49,90 i tillegg. Betales ikke fakturaen innen forfallsdato går fakturabeløpet automatisk over til en konto. Se videre vilkår for faktura.
• Konto Søk om konto dersom du vil dele opp betalingen på maks 36 måneder. Du betaler ingen oppkravsavgift, derimot kommer frakt- og ekspedisjonsavgift på f.t. kr 49,90 i tillegg.
• Kredittkort. Du betaler ingen oppkravsavgift. Frakt- og ekspedisjonsavgift på f.t. kr 49,90 kommer i tillegg. Vi aksepterer Visa og Mastercard utstedt i Norden.

LEVERING - ALLTID FRI FRAKT (verdi 49,90)

Våre avgifter pr d.d.

Ekspresslevering 48 timer 20,00
Oppkrav 44,90
Faktureringsavgift 19,00
Returfrakt 49,90
Webretur frakt 39,90
Uavhentet pakke 199,00
Pakke til Svalbard 196,00


Leveringsmåte

Du har tre ulike leveringsmåter å velge mellom:

1. Normal pakke
Pakken din ankommer ditt utleveringssted i løpet av 5–9 arbeidsdager etter at du har bestilt varene. Du får melding via sms, hvis du har takket ja til dette tilbudet, eller i postkassen når pakken er klar for henting. Vi bruker MyPack (Tollpost) i de områdene som de dekker, for øvrige områder bruker vi Posten. Innen MyPack kan du fritt velge det utleveringsstedet som passer deg best. OBS! Ta med legitimasjon når du skal hente pakken din!

2. Ekspresslevering
For kun kr 20 ekstra kan du få pakken din levert innen 48 timer. Tjenesten er i samarbeid med vår distributør MyPack. I enkelte områder kan det ta litt lenger tid, men du vil få eksakt leveringsbeskjed når du bestiller.


ANGRERETT

Er du ikke fornøyd med noe du har bestilt har du 14 dagers angrerett etter at du har mottatt varen.
Angreretten gjelder på alt i katalogen og på Internett. Naturligvis gjelder ikke angreretten dersom varen er brukt. Hvis du benytter din angrerett og returnerer en pakke eller et brev debiteres kr. 49,90 (for returfrakten) uansett pakkens størrelse eller antall varer. Du står for transportrisikoen. Fyll ut returseddelen som følger med pakken din, skriv hva du returnerer. Bruk klistreetiketten som finnes på følgeseddelen. Når vi har fått tilbake varen og konstatert at den ikke er skadet, betaler vi tilbake beløpet du har betalt samt avgifter innen 14 dager dersom hele ordren er returnert. Har du belastet din konto godskriver vi denne. Du betaler selv returfrakten. Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk. Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du markerer returårsak på returskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utløper 14 dager etter mottatt vare dersom angreskjema følger varen. Angreretten utvides til 12 måneder dersom angreskjema ikke følger varen.

RETUR/TRANSPORT

Returvarer
Hvis du sender tilbake en vare du ikke er fornøyd med, send den i komplett produktemballasje som vanlig pakke, ikke mot oppkrav. Husk å pakke godt inn, du står selv for transportrisikoen. Skulle du ikke være helt fornøyd med noe av det du har bestilt så sender du det i retur til oss. Benytt RETURSERVICE-LAPPEN som du finner nederst på fakturasettet. God forklaring finner du på fakturasettet. Du behøver ikke legge ut for porto. La Redoute belaster deg i ettertid. Oppgi ditt bank- eller postgiro kontonummer på returseddelen og du har pengene raskt på din konto. Ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort. Benytter du deg av din angrerett og returnerer som postpakke eller brev blir kr 49,90 debitert deg. Gjør du en webretur blir kr 39,90 debitert deg uansett pakkens størrelse eller antall artikler.

Transportgaranti
Alle pakker som sendes fra La Redoute er forsikret av oss. Er pakken - og kanskje også innholdet - skadet når du får den, meld da straks fra om det på stedet. Har du åpnet pakken og oppdager en skade, gjør du slik:
Fyll ut skademeldingen på baksiden av følgeseddelen/returseddelen, som du sender med den skadede varen til oss. Merk! Ikke mot oppkrav men som vanlig postpakke. Oppgi også ditt telefonnummer.

INGEN FORSKUDDSBETALING

Vi kan ikke ta ansvar for f.eks. penger, sjekker eller frimerker som sendes i brev.

REKLAMASJON

Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare lenger enn 2 år utvides reklamasjonsretten til 5 år.
For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom du ønsker å heve kjøpet eller få en ny vare, returnerer du varen med feil sammen med returskjema påført ditt telefonnummer. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg. Gjelder det en brukt vare, kontakt først La Redoute Kundeservice på telefon 66 89 15 00. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om returvarer. Originalforpakning: Send varen tilbake i sin original forpakning ved retur. Forpakningen er unik for varen og har bilder/tekster/bruksanvisninger med hensikt om å tydeliggjøre varens funksjon samt beskytte den. Dette gjelder ikke transport emballasjen. Den er ikke produsert for et spesifikt produkt og hensikten er kun for å beskytte produktet.

PERSONOPPLYSNINGER

La Redoute Norway AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Dine personopplysninger vil bli behandlet av La Redoute Norway AS for å administrere kunderelasjonen samt for markedsføringsformål. Dine personopplysninger kan dessuten utleveres til og behandles av selskapets samarbeidspartnere. Som et ledd i markedsføringen utføres det av og til analyser på bakgrunn av dine personopplysninger. Analysene foregår slik at vi ved hjelp av særskilte kriterier velger ut hvilke personer markedsføringen skal rettes mot. Disse kriteriene er sist foretatte innkjøp og antall innkjøp, betalingsmåte, utestående beløp, alder, kjønn og postnummer. Du kan ved å henvende deg til La Redoute Norway AS, Postboks 120 Sentrum, 0102 Oslo kreve at personopplysninger rettes eller slettes eller du kan reservere deg mot at dine personopplysninger anvendes for direktemarkedsføring. Forøvrig vises det til personopplysningsloven.
All gjengivelse av bilde eller tekst fra denne katalogen, i Norge eller utlandet, er forbudt i henhold til gjeldende lov om opphavsrett.

ØVRIG

Vi politianmelder alle bedragerier og datainnbrudd samt forsøk på disse. Vi forbeholder oss retten til å avvise din ordre eller oppheve ditt kjøp dersom vi har grunn til mistanke om bedrageri, datainnbrudd og/eller annet misbruk av vår nettside.

VILKÅR FOR FAKTURA

Kredittgiver
Faktura håndteres av La Redoute Norway AS, org nr 987 180 595.

Kredittkontroll
Vanlig kredittkontroll mot Experians database gjøres. Kunden vil motta et gjenpartsbrev. Vi forbeholder oss retten til å avslå og begrense kredittbeløpet.

Betaling
Du får fakturaen midt i måneden. Betaling skal være hos La Redoute den 25. i måneden. En faktureringsavgift på kr 19,- kommer i tillegg. Dersom betaling skjer iflg vilkårene tilkommer ingen andre avgifter. Dersom betaling ikke skjer til rett tid påløper et purregebyr etter gjeldende satser pr. påminnelse. Ved delbetaling av fakturabeløpet eller dersom betaling helt uteblir, overføres resterende beløp av fakturaen til en konto.

Kredittbegrensning
Din søknad om faktura beløper seg til en kredittramme på høyst kr 10.000,-. La Redoute forbeholder seg retten til å begrense kredittbeløpet.

Under forutsetning av at fakturaen overholdes kan La Redoute, om ikke annet avtales, gradvis forhøye kreditten opptil den oppgitte kredittrammen uten at søknaden fornyes. La Redoute gir deg beskjed om dette. Det foretas ekstern kredittkontroll på samtlige søknader. Vilkårsdato: 1/4-2013.

VILKÅR FOR KONTO

Kredittgiver
Faktura håndteres av La Redoute Norway AS, org nr 987 180 595.

Kredittkontroll
Vanlig kredittkontroll mot Experians database gjøres. Kunden vil motta et gjenpartsbrev. Vi forbeholder oss retten til å avslå og begrense kredittbeløpet.

Betaling
Det beløpet du skal betale fremgår av innbetalingskortet som du får rundt den 15. hver måned. Betalingen skal være hos La Redoute den 25. i måneden. Beløpet er beregnet på grunnlag av det høyeste benyttede beløpet på kontoen din. Du får samtidig et kontoutdrag som viser foretatte kjøp, innbetalinger m.m. Laveste månedsbeløp er kr 50,-.

Betalingsfri måned
Du kan benytte to betalingsfrie måneder i året. Ingen av de fire første månedene kan være betalingsfrie og du må foreta minst fire betalinger etter hverandre før en ny betalingsfri måned kan benyttes. Renten for den måneden legges til gjelden og utnyttelse av betalingsfri måned forlenger nedbetalingstiden.

Rentekostnad
Renten beregnes som månedsrente. Det vil si at renten beregnes månedlig, med utgangspunkt i den utestående saldoen på månedskontoen. Rentekostnaden er 1,77% av saldo pr måned med tillegg av 0,4% av den innvilgede kredittrammen eller minimum kr 12,-, tilsammen minimum kr 19,90 i måneden. Bevilges du en høyere kreditt påvirkes tillegget bare hvis du benytter den forhøyede kreditten. Effektiv årsrente blir 29% ved en saldo/kredittramme på henholdsvis kr 1.000, 4.000, 6.000, 8.000 og 10.000. Rentebetingelsene kan endres hvis rente- eller kostnadsnivået endres etter 1/6-2011. En andel på 57,82% av den innbetalte renten er fradragsberettiget i din selvangivelse. Oppgitte månedsbeløp i katalogen inkluderer 1,77% saldorente og 0,4% av innvilget kredittramme. Beløpet gjelder kontokjøp fordelt over 36 måneder.

Betalingspåminnelse
Dersom betaling ikke skjer til rett tid påløper et purregebyr etter gjeldende satser pr. påminnelse. Ved gjentatte påminnelser forfaller hele gjelden til betaling umiddelbart.

Endrede forhold
Endring av navn eller adresse skal umiddelbart meldes til: La Redoute, Postboks 120 Sentrum, 0102 Oslo. Skulle myndighetene endre på skatter eller avgifter kan vilkårene bli justert deretter.

Kredittbegrensning
Din søknad om konto beløper seg til en kredittramme på høyst kr 10.000,-. Vi tilbyr kredittrammer på kr 1.000, 4.000, 6.000, 8.000 eller 10.000. La Redoute forbeholder seg retten til å begrense kreditten. Under forutsetning av at vilkårene for konto overholdes kan La Redoute, om ikke annet avtales, gradvis forhøye kreditten opptil den oppgitte kredittrammen uten at søknaden fornyes. La Redoute gir deg beskjed om dette. Det foretas ekstern kredittkontroll av samtlige søknader. Vilkårsdato: 1/4-2013.


Hos oss er det smart, enkelt og sikkert å handle. Selvfølgelig er vi sertifisert med Trygg e-handel.


La Redoute Norway AS er medlem av Distansehandel Norge, som har satt opp en rekke bestemmelser for å beskytte deg som kunde.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Dessverre er dette produktet allerede utsolgt! Benytt gjerne vår søkefunksjon eller let i vår meny for å finne et lignende produkt.